Publications before PhD - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Publications before PhD

Chapters in monographs

 • Chybowski L., Nicewicz G., Rezerwowanie w systemach dynamicznego pozycjonowania statków wspierających eksplorację dna morskiego. Zastosowania Teorii Systemów. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Monografie nr 3. WIMiR AGH Kraków 2005, pp. 61-71. [ISBN 83-89772-35-3]

Articles in reviewed home and international magazine

 • Chybowski L., Matuszak Z., Selected Measures and Models of the Safety of Offshore Vessel Marine Power Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 18-26. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., A Particular Model of Redundancy Useful in the Assessment of Operational Reliability and Safety of a Dynamic Positioning System of an Offshore Vessel. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 27-34. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane modele rezerwowania w elektrowniach statków z napędem spalinowo-elektrycznym. Systems, 2006, Vol. 11, SI 1/1, pp. 207-214. [ISSN 14276-257]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) / 2006. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Probabilistic Analysis of Marine Binary Technical Systems Represented by Boolean ModelsScientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 10 (82), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2006, pp. 161-172. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane sposoby określania liczności próby. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 10 (82), Maritime university of Szczecin, Szczecin 2006, pp. 173-182. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Azimuth Thruster Hydraulic Instalations Reliability Model. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 231-238. [ISBN 5-94826-151-4] and Zeszyty BAME, KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 103-109 [ISBN 5-94826-179-4]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności. Balttiechmasz 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 277-289. [ISBN 5-94826-151-4]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Studziński K., Zastosowanie analizy drzewa niezdatności do oceny pracy wybranych systemów siłowni okrętowej promu pasażersko-samochodowego. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 329-342. [ISBN 5-94826-151-4]
 • Chybowski L., Grzebieniak R. Aplikacje analizy drzewa niezdatnosci do oceny bezpieczeństwa i niezawodności systemów okrętowych na tle innych gałęzi przemysłu. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 51-59. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Matuszak Z. Wykorzystanie metodyki przekrojów i ścieżek minimalnych dla szacowania niezawodności systemów siłowni obiektów oceanotechnicznych. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 60-71. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Uwagi o możliwości wykonania zadania przez operatora systemu technicznego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 72-78. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Wykorzystanie testów diagnostycznych zbudowanych metodą macierzy booleowskich do oceny stanu technicznego systemu smarowania silnika głównego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 79-85. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Opis wybranego systemu siłowni okrętowej grafami wiązań. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 86-90. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (666) / 2005. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Testy diagnostyczne, grafy wiązań i równania stanu jako narzędzia oceny stanu technicznego urządzeń.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 5 (77), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2005, pp. 247-255. [ISSN 1733-8670] 
 • Chybowski L., Usefulness Of Selected Analytical Algorithms For Calculation Of Unavailability Of Marine Power Plant Auxiliary Systems. Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2005, pp. 17-22. [ISBN 5-94826-101.8]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Oszacowanie niegotowości systemu chłodzenia wodą morską elektrowni głównych statku pozycjonowanego dynamicznie z wykorzystaniem szczególnych algorytmów. Zeszyty Naukowe 162K/2. AMW Gdynia 2005, pp. 38-48. [ISSN 0860-889X]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Simulation Of Unavailability Of The Offshore Unit's Power Plant System With Use Of Selected Algorithms. Problems of Applied Mechanics. International Scientific Journal no 2 (15)/2004. IFToMM of Georgia. Tbilisi 2004, pp. 33-47. [ISSN 1512-0740] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Podstawy analizy jakościowej i ilościowej metody drzewa niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, no (73), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2004, pp. 129-144. [ISSN 0209-2069] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Symulacja niegotowości systemu siłowni okrętowej oparta na drzewie niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 1 (73), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2004, pp. 145-159. [ISSN 0209-2069]
 • Chybowski L., Przydatność wybranych analitycznych algorytmów obliczeniowych niegotowości systemów siłowni okrętowych w metodzie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 201-206. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Przykład modelu logicznego wybranej struktury systemu siłowni okrętowej w analizie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 207-210. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Wybrane zagadnienia modelowania redundantnych zespołów pompowych instalacji okrętowych przy użyciu metody drzewa uszkodzeń (FTA). Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2002, pp. 102-105. [ISBN 5-94826-015-1]
 • Chybowski L., Wykorzystanie przekrojów minimalnych do analizy pracy instalacji okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp. 172-177. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie drzewa uszkodzeń do wybranego systemu siłowni okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp.178-183. [-]

Articles in conference proceedings

 • Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]
 • Chybowski L. , Matuszak Z., Estimation Of Unavailability Of Main Power Plants Fuel Supply System Installed Onboard Seabed Exploring Offshore Vessel. Journal of Explo-Diesel & Gas Turbine 05, IV International Scientifically-Technical Conference. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005 pp. 65-71. [ISBN 83-914776-6-5]
 • Chybowski L., Szacowanie niegotowości systemu siłowni okrętowej metodą drzewa uszkodzeń. Balttiechmasz - 2004, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2004, pp. 124-127. [ISBN 5-94826-054-2]
 • Chybowski L., Szacowanie niegotowości wybranych systemów siłowni okrętowej obiektów pływających specjalnego przeznaczenia. Materiały XXV Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2004. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, pp. 5-18. [ISBN 83-914776-2-2]
 • Chybowski L., Auxiliary Installations' Fault Tree Model For Operation Analysis Of Vessel's Power Plant Unit. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 299-301. [-]
 • Chybowski L., Wykorzystanie bramki k-z-n w analizie pracy siłowni okrętowej. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 298-299. [-]
 • Chybowski L., System energetyczno-napędowy jako podstruktura systemu dynamicznego pozycjonowania jednostki oceanotechnicznej. Materiały XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Akademia Morska, Gdynia, 2002, pp. 39-44. [ISBN 83-87875-73-2]
 • Chybowski L., Próba zastosowania wybranych testów diagnostycznych do oceny stanu technicznego systemu siłowni okrętowej. Materiały 22 MSN, Zielona Góra, Maj 2001. Tom Mechanika, pp. 230-237. [ISBN 83-85911-47-2]
 • Chybowski L., Analiza pracy systemu energetyczno-napędowego statku typu offshore z wykorzystaniem metody drzew uszkodzeń. Materiały XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2001. WTM Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001, pp. 83-88. [ISBN 83-88764-90-X]

Abstracts of articles 

 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Demianowska Dolina 2006. Materiały konferencyjne - zbiór referatów pp. 16 [ISBN 83-919777-2-2] oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (678) / 2006, pp. 98-99. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Materiały II Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Zuberec 2005. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (666) / 2005, pp. 96-97. [ISSN 0860-6846]