Publications before PhD - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Publications before PhD

Chapters in monographs

Articles in reviewed home and international magazine

 • Chybowski L., Matuszak Z., Selected Measures and Models of the Safety of Offshore Vessel Marine Power Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 18-26. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., A Particular Model of Redundancy Useful in the Assessment of Operational Reliability and Safety of a Dynamic Positioning System of an Offshore Vessel. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 27-34. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane modele rezerwowania w elektrowniach statków z napędem spalinowo-elektrycznym. Systems, 2006, Vol. 11, SI 1/1, pp. 207-214. [ISSN 14276-257]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) / 2006. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Probabilistic Analysis of Marine Binary Technical Systems Represented by Boolean ModelsScientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 10 (82), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2006, pp. 161-172. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane sposoby określania liczności próby. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 10 (82), Maritime university of Szczecin, Szczecin 2006, pp. 173-182. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Grzebieniak R. Aplikacje analizy drzewa niezdatnosci do oceny bezpieczeństwa i niezawodności systemów okrętowych na tle innych gałęzi przemysłu. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 51-59. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Matuszak Z. Wykorzystanie metodyki przekrojów i ścieżek minimalnych dla szacowania niezawodności systemów siłowni obiektów oceanotechnicznych. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 60-71. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Uwagi o możliwości wykonania zadania przez operatora systemu technicznego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 72-78. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Wykorzystanie testów diagnostycznych zbudowanych metodą macierzy booleowskich do oceny stanu technicznego systemu smarowania silnika głównego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 79-85. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Opis wybranego systemu siłowni okrętowej grafami wiązań. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 86-90. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (666) / 2005. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Testy diagnostyczne, grafy wiązań i równania stanu jako narzędzia oceny stanu technicznego urządzeń.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 5 (77), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2005, pp. 247-255. [ISSN 1733-8670] 
 • Chybowski L., Usefulness Of Selected Analytical Algorithms For Calculation Of Unavailability Of Marine Power Plant Auxiliary Systems. Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2005, pp. 17-22. [ISBN 5-94826-101.8]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Oszacowanie niegotowości systemu chłodzenia wodą morską elektrowni głównych statku pozycjonowanego dynamicznie z wykorzystaniem szczególnych algorytmów. Zeszyty Naukowe 162K/2. AMW Gdynia 2005, pp. 38-48. [ISSN 0860-889X]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Simulation Of Unavailability Of The Offshore Unit's Power Plant System With Use Of Selected Algorithms. Problems of Applied Mechanics. International Scientific Journal no 2 (15)/2004. IFToMM of Georgia. Tbilisi 2004, pp. 33-47. [ISSN 1512-0740] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Podstawy analizy jakościowej i ilościowej metody drzewa niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, no (73), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2004, pp. 129-144. [ISSN 0209-2069] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Symulacja niegotowości systemu siłowni okrętowej oparta na drzewie niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 1 (73), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2004, pp. 145-159. [ISSN 0209-2069]
 • Chybowski L., Przydatność wybranych analitycznych algorytmów obliczeniowych niegotowości systemów siłowni okrętowych w metodzie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 201-206. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Przykład modelu logicznego wybranej struktury systemu siłowni okrętowej w analizie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 207-210. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Wybrane zagadnienia modelowania redundantnych zespołów pompowych instalacji okrętowych przy użyciu metody drzewa uszkodzeń (FTA). Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2002, pp. 102-105. [ISBN 5-94826-015-1]
 • Chybowski L., Wykorzystanie przekrojów minimalnych do analizy pracy instalacji okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp. 172-177. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie drzewa uszkodzeń do wybranego systemu siłowni okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp.178-183. [-]

Articles in conference proceedings

Abstracts of articles 

 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Demianowska Dolina 2006. Materiały konferencyjne - zbiór referatów pp. 16 [ISBN 83-919777-2-2] oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (678) / 2006, pp. 98-99. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Materiały II Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Zuberec 2005. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (666) / 2005, pp. 96-97. [ISSN 0860-6846]