Publications after Prof. - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: +48 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@pm.szczecin.pl

Publications after Prof.

Monographs

Chapters in monographs

  • Chybowski L., Chybowska D., Ocena istotności zdarzeń pierwotnych związanych z działaniami dywersyjnymi przeciwko infrastrukturze krytycznej. Sprawność współdziałania podmiotów w zarządzaniu kryzysowym (Ed. T. Rubaj). Monografia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2023, s.9-28 [ISBN 978-83-65872-89-0].
  • Chybowski L. Gawdzińska K., Analysis of the Root Causes of Damage to the Edges of Tank Manholes on the Main Deck of Handy-Size Bulk CarriersRecent Advances in Mechanisms of Fracture and Fatigue (Ed. J. Pokluda, R. Pippan). MDPI Books, Basel [ISBN 978-3-0365-7232-1, e-ISBN 978-3-0365-7233-8, DOI:10.3390/ma14030632].
  • Downar S., Jakimowicz A., Miszczanka K., Jakubowski A., Chybowski L., Load simulation of the parthenon facade using finite element methodComputer Aided Engineering. Nauka i Przemysł (Ed. T. Smolnicki). Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2022, pp. 51-59 [ISBN 978-83-7493-223-3].

Articles in peer-reviewed magazines