Publications after PhD - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Publications after PhD

Monographs

Chapters in monographs

 • Chybowski L., Idziaszczyk D., O antropocentrycznym i technocentrycznym podejściu w procesie tworzenia innowacji. (Anthropocentric and Technocentric Approach in Creating Innovation). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (ed. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2015, pp. 51-63
 • Chybowski L., Wiśnicki B., Wybrane aspekty nauczania zasad eksploatacji okrętowych układów napędowych z prądnicami wałowymi (Selected Aspects of Teaching Operation Procedures for Marine Propulsion Systems with Shaft Generators). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (ed. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2015, pp. 64-76
 • Wiśnicki B., Chybowski L., Pietrzyk B.,  Systemy informatyczne wspomagające pracę portowych terminali kontenerowych(Information Systems Supporting Port Container Terminal Operations). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (ed. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2015, pp. 227-238
 • Laskowski R., Chybowski L., Gawdzińska K., An engine room simulator as a tool for environmental education of marine engineers. New Contributions in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 354, Springer International Publishing 2015, pp. 311-322 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-16527-1, online ISBN 978-3-319-16528-8, DOI 10.1007/978-3-319-16528-8_29]
 • Chybowski L., Żółkiewski S.,Basic reliability structures of complex technical systems. New Contributions in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 354, Springer International Publishing 2015, pp. 333-342 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-16527-1, online ISBN 978-3-319-16528-8, DOI 10.1007/978-3-319-16528-8_31]
 • Chybowski L., Idziaszczyk D., Czy design thinking jest przydatny w kształceniu inżynierów?  Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych (ed. E. Milewska, I. Żabińska). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2014, pp. 43-55 [ISBN 978-83-940150-0-8]
 • Wiśnicki B., Chybowski L., Krukowski D.,  Analiza efektywności eksploatacyjnej taboru pasażerskiego. Systemy Wspomagania w Inzynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych (ed. E. Milewska, I. Żabińska). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2014, pp. 252-264 [ISBN 978-83-940150-0-8]
 • Chybowski L., Idziaszczyk D., Wiśnicki B.,  A Comparative Components Importance analysis of A Complex Technical System with The Use of Different Importance Measures.. Systems Supporting Production engineering. Review of Problems and Solutions (ed. J. Kaźmierczak). Monograph, P.A. NOVA, Gliwice 2014, pp. 23-33 [ISBN 978-83-937845-9-2]
 • Chybowski L., Idziaszczyk D. et al., 2014, Co to znaczy byc innowacyjnym naukowcem? Innowatyka - nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menadżerówi urzędników (ed. M. Jasieński). Centrum Innowatyki Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz pp. 51-64 [ISBN 978-83-62550-94-4]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Ocena zastosawania algorytmów do szacowania niegotowości obiektów oceanotechnicznych. Innovacii v naukie i obrazovanii (ed. A. Ivanov). KGTU, Kaliningrad 2008, Vol. 2, pp. 149-151 [ISBN 978-5-94826-217-8]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., 2008, Zastosowanie metody grafów wiązań do modelowania pracy zespołu prądotwórczego w siłowni okrętowej. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad, pp. 187-195 [ISBN 978-5-94826-226-0]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Opis struktury systemów energetyczno-napędowych i technologicznych jednostek rybackich z wykorzystaniem wektora zdarzeń zewnętrznych. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad 2008, pp. 196-203 [ISBN 978-5-94826-226-0]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Porównanie przebiegów wybranych miar nezawodnościowych na przykładzie systemów zasilania paliwem dwóch statków serii B-584. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad 2008, pp. 204-211 [ISBN 978-5-94826-226-0] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Examples of Distribution Compositions of Technical Object and System Up-States. Risk, Quality and Reliability (ed. Radim Briš). VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2007. pp. 83-88 [ISBN 978-80-248-1575-6]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Pełka P., 2007, Components redundancy in power and propulsion systems installed onboard platform supply vessels. Risk, Quality and Reliability (ed. Radim Briš). VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2007. pp. 89-93 [ISBN 978-80-248-1575-6]

Articles in reviewed home and international magazines 

 • Chybowski L., Gawdzińska K., Ślesicki O., Patejuk K., Nowosad G., An engine room simulator as an educational tool for marine engineers relating to explosion and fire prevention of marine diesel engines. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 43(115), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2015, pp. 15-21. [ISSN 1733-8670, DOI 10.17402/034]
 • Chybowski L., Kuźniewski B.,  An overwiew of methods for wave energy conversion. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 41(113), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2015, pp. 17-23 [ISSN 1733-8670, DOI: 10.17402/002]
 • Chybowski L., Laskowski R., Gawdzińska K.  An overview of systems supplying water into the combustion chamber of diesel engines to decrease the amount of nitrogen oxides in exhaust gas. Journal of Marine Science and Technology,  Vol. 20, No. 3, Springer Japan 2015, pp. 393-405 [ISSN 0948-4280, DOI: 10.1007/s00773-015-0303-8] IF=0.805
 • Chybowski L., Safety criterion in assessing the importance of an element in the complex technological system reliability structure. Management Systems in Production Engineering Vol. 1(5), 2012, pp. 10-13 [ISSN 2083-5280]
 • Chybowski L., The problems of modeling the reliability structure of the complex technical system on the basis of a steam-water system of the engine room. Management Systems in Production Engineering Vol. 2(6), 2012, pp. 12-17 [ISSN 2083-5280]
 • Chybowski L., Qualitative and Quantitative Multi-Criteria Models of the Importance of the Components in Reliability structure of a Complex Technical system. Journal of KONBIN Vol. 4(24), 2012, pp. 33-48 [ISSN 1895-8281] [DOI: 10.2478/jok-2013-0051]
 • Chybowski L., Tendencje rozwojowe w ocenie ważności elementów i grup elementów w strukturze niezawodnościowej systemów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 45, Bydgoszcz 2011, pp. 77-86. [ISSN 1732-324X]
 • Chybowski L., Jakościowo-ilościowa analiza ważności elementów w strukturze niezawodnościowej systemów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 45, Bydgoszcz 2011, pp. 67-76. [ISSN 1732-324X]
 • Chybowski L., A Note On Modifications To The Methodology For Components In The Complex Technical Systems Reliability Structure Importance Evaluation. Journal of Polish CIMAC Vol. 6 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2011, pp. 59-64 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9]
 • Chybowski L., A New Aproach To Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems. Journal of Polish CIMAC Vol. 6 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2011, pp. 65-72 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9]
 • Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [PL ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements. Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]
 • Chybowski L., Assessment of Reliability and Availability of Fishing Vessels Power, Propulsion and Technological Plants Based on Fault Tree Analysis. Polish Journal of Environmental Studies, 2009, Vol. 18, No. 2A, pp. 39-44. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Application of External Events Vectors for Defining Reliability Structure of Fishing Vessels Power, Propulsion and Technological Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2009, Vol. 18, No. 2A, pp. 45-50. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Grzebieniak R.,  Przegląd stanowisk do testowania mechanicznych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych i trakcyjnych silników spalinowych. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 18 (90), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2009, pp. 20-23. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Remarks on human reliability with reference to marine power plant operation. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 19 (91), Akademia Morska, Szczecin 2009, pp. 16-23. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. płyta CD z materiałami konferencyjnymi oraz Problemy Eksploatacji 2/2008 (69). Radom 2008, pp. 159-166. [ISSN 1232-9312]
 • Chybowski L., Assessment Of Marine Engines Torque Load Without Using of The Torquemeter. Journal of Polish CIMAC Vol. 3 No. 1, Energetic Aspects, Gdańsk 2008, pp. 60-68 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9] 
 • Chybowski L., Matuszak Z. Stany pracy systemu energetyczno-napędowego i technologicznego jednostek rybackich. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2008, pp. 38-44. [ISBN 978-5-94826-208-6]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Marine Auxuliary Diesel Engine Turbocharger Damage (Explosion) Cause Analysis. Journal of Polish CIMAC - proceedings of conference Explo-Diesel & Gas Turbine'07. Gdańsk 2007, pp. 100-105. [ISSN 1231-3998] and Journal of Polish CIMAC Vol. 2 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2007, pp. 33-40 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9] and Journal of Polish CIMAC Vol. 2, CD-ROM, Gdańsk 2007. [ISSN 1898-5211] 
 • Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Structural Redundancy in an Offshore Vessel Dynamic Positioning System. Problemy Eksploatacji 3/2007 (66). Radom 2007, pp. 41-49. [ISSN 1232-9312]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z.,  Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification SystemTechnická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, Kouty nad Desnou 2007. Wydanie na CD-ROM. [ISSN 1210-311X]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z.,  Diagnosis of The Technical Condition of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, Kouty nad Desnou 2007. Wydanie na CD-ROM. [ISSN 1210-311X]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M.,  Charakterystyka jednostek ratowniczych typu SAR-1500. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 168 K/1. Gdynia 2007, pp. 19-30. [ISSN 0860-889X]Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu SAR-1500 Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 168 K/1. Gdynia 2007, pp. 31-44. [ISSN 0860-889X]

Articles in conference proceedings

 • Chybowski L., Example of Comprehensive Qualitative-Quantitative Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems on a Marine Propulsion Plant. IARS 2012, Symposium Proceedings, Reliasoft Corporation, Warszawa 2012, book session 7/track 2 + CD ROM. 
 • Chybowski L., Ocena niezawodności i gotowości systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich oparta na analizie drzewa niezdatności. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Maritime University of Szczecin, Szczecin 2008, pp. 50-59. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie wektora zdarzeń zewnętrznych do opisu struktury niezawodnościowej systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Maritime University of Szczecin, Szczecin 2008, pp. 60-68. [-]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Stimuli Accumulation and Damage Causes Overlaping. Innovacii v naukie i obrazovanii 2007. KGTU, Kaliningrad 2007, pp. 34-37. [ISBN 5-94826-176-X]

Other articles / materials

 • Banasiak R., Barski R., Chybowski L., Dziurska M., Janiszewska D., Rogut A., Tomaka M., Żółkiewski S., Optymalny punkt widzenia na wolność akademicką – ograniczenia, bariery – efektywne sposoby prowadzenia działań B+R. Top 500 Innovators term project report in the movie form. Stanford 2013.Podszkolą się w USA. Kurier Szczeciński 26.03.2013, s. 17. Info o stażystach.
 • Akademia Morska w Szczecinie jedzie do USA. Obserwator Morski Nr 4/2013, s. 35-36. Sylwetka stażysty.
 • Chybowski L., Frezarka kosmetyczna - którą wybrać? [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012]. 
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Dobór frezów i parametrów obróbki [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012].
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych [online]. Szczecin: Maritime University of Szczecin, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji [dostęp 23 lutego 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.smp.am.szczecin.pl

Abstracts of articles

 • Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010, pp. 54-55. [PL ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. Explo-Ship 2008 Conference Proceedings Abstracts. Kołobrzeg - Bornholm, p. 34. [-] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, pp. 63-64. [ISSN 0860-6846] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, p. 64. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 16. [ISSN 1210-311X]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis Of The Technical Condition Of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 23. [ISSN 1210-311X]
 • Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007, pp. 87-88. [ISSN 0860-6846]

Unreleased materials

 • Chybowski L., Prezentacja wybranych jakościowych miar ważności w metodzie drzew uszkodzeń pod kątem możliwości ich zastosowania dla systemów siłowni okrętowych. Nieopublikowane. Wersja z dn. 13.01.2004.
 • Chybowski L., Miary ważności zdarzeń. Przeglądowe zestawienie podstawowych definicji wybranych niezawodnościowych miar ważności. Materiał został przygotowany jako część badań (wersja z dn. 27.10.2002) i nie został opublikowany. Elementy tego materiału przedstawione zostały w zmienionej formie w: Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]