Publikacje przed doktoratem - Leszek Chybowski - strona prywatna

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Publikacje przed doktoratem

Rozdziały w monografiach

 • Chybowski L., Nicewicz G., Rezerwowanie w systemach dynamicznego pozycjonowania statków wspierających eksplorację dna morskiego. Zastosowania Teorii Systemów. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Monografie nr 3. WIMiR AGH Kraków 2005, pp. 61-71. [ISBN 83-89772-35-3]

Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych

 • Chybowski L., Matuszak Z., Selected Measures and Models of the Safety of Offshore Vessel Marine Power Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 18-26. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., A Particular Model of Redundancy Useful in the Assessment of Operational Reliability and Safety of a Dynamic Positioning System of an Offshore Vessel. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 27-34. [ISSN 1230-1485]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane modele rezerwowania w elektrowniach statków z napędem spalinowo-elektrycznym. Systems, 2006, Vol. 11, SI 1/1, pp. 207-214. [ISSN 14276-257]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) / 2006. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Probabilistic Analysis of Marine Binary Technical Systems Represented by Boolean Models Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 10 (82), Akademia Morska, Szczecin 2006, pp. 161-172. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane sposoby określania liczności próby. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 10 (82), Akademia Morska, Szczecin 2006, pp. 173-182. [ISSN 1733-8670]
 • Chybowski L., Azimuth Thruster Hydraulic Instalations Reliability Model. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 231-238. [ISBN 5-94826-151-4] and Zeszyty BAME, KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 103-109 [ISBN 5-94826-179-4]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności. Balttiechmasz 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 277-289. [ISBN 5-94826-151-4]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Studziński K., Zastosowanie analizy drzewa niezdatności do oceny pracy wybranych systemów siłowni okrętowej promu pasażersko-samochodowego. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 329-342. [ISBN 5-94826-151-4]
 • Chybowski L., Grzebieniak R. Aplikacje analizy drzewa niezdatnosci do oceny bezpieczeństwa i niezawodności systemów okrętowych na tle innych gałęzi przemysłu. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 51-59. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Matuszak Z. Wykorzystanie metodyki przekrojów i ścieżek minimalnych dla szacowania niezawodności systemów siłowni obiektów oceanotechnicznych. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 60-71. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Uwagi o możliwości wykonania zadania przez operatora systemu technicznego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 72-78. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Wykorzystanie testów diagnostycznych zbudowanych metodą macierzy booleowskich do oceny stanu technicznego systemu smarowania silnika głównego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 79-85. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Opis wybranego systemu siłowni okrętowej grafami wiązań. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 86-90. [ISBN 5-94826-161-1]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (666) / 2005. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Testy diagnostyczne, grafy wiązań i równania stanu jako narzędzia oceny stanu technicznego urządzeń. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 5 (77), Akademia Morska, Szczecin 2005, pp. 247-255. [ISSN 1733-8670] 
 • Chybowski L., Usefulness Of Selected Analytical Algorithms For Calculation Of Unavailability Of Marine Power Plant Auxiliary Systems. Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2005, pp. 17-22. [ISBN 5-94826-101.8]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Oszacowanie niegotowości systemu chłodzenia wodą morską elektrowni głównych statku pozycjonowanego dynamicznie z wykorzystaniem szczególnych algorytmów. Zeszyty Naukowe 162K/2. AMW Gdynia 2005, pp. 38-48. [ISSN 0860-889X]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Simulation Of Unavailability Of The Offshore Unit's Power Plant System With Use Of Selected Algorithms. Problems of Applied Mechanics. International Scientific Journal no 2 (15)/2004. IFToMM of Georgia. Tbilisi 2004, pp. 33-47. [ISSN 1512-0740] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Podstawy analizy jakościowej i ilościowej metody drzewa niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 1 (73), Akademia Morska, Szczecin 2004, pp. 129-144. [ISSN 0209-2069] 
 • Chybowski L., Matuszak Z., Symulacja niegotowości systemu siłowni okrętowej oparta na drzewie niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 1 (73), Akademia Morska, Szczecin 2004, pp. 145-159. [ISSN 0209-2069]
 • Chybowski L., Przydatność wybranych analitycznych algorytmów obliczeniowych niegotowości systemów siłowni okrętowych w metodzie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 201-206. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Przykład modelu logicznego wybranej struktury systemu siłowni okrętowej w analizie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 207-210. [ISBN 5-94826-056-9]
 • Chybowski L., Wybrane zagadnienia modelowania redundantnych zespołów pompowych instalacji okrętowych przy użyciu metody drzewa uszkodzeń (FTA). Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2002, pp. 102-105. [ISBN 5-94826-015-1]
 • Chybowski L., Wykorzystanie przekrojów minimalnych do analizy pracy instalacji okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp. 172-177. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie drzewa uszkodzeń do wybranego systemu siłowni okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp.178-183. [-]

Referaty w materiałach konferencyjnych

 • Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]
 • Chybowski L. , Matuszak Z., Estimation Of Unavailability Of Main Power Plants Fuel Supply System Installed Onboard Seabed Exploring Offshore Vessel. Journal of Explo-Diesel & Gas Turbine 05, IV International Scientifically-Technical Conference. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005 pp. 65-71. [ISBN 83-914776-6-5]
 • Chybowski L., Szacowanie niegotowości systemu siłowni okrętowej metodą drzewa uszkodzeń. Balttiechmasz - 2004, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2004, pp. 124-127. [ISBN 5-94826-054-2]
 • Chybowski L., Szacowanie niegotowości wybranych systemów siłowni okrętowej obiektów pływających specjalnego przeznaczenia. Materiały XXV Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2004. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, pp. 5-18. [ISBN 83-914776-2-2]
 • Chybowski L., Auxiliary Installations' Fault Tree Model For Operation Analysis Of Vessel's Power Plant Unit. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 299-301. [-]
 • Chybowski L., Wykorzystanie bramki k-z-n w analizie pracy siłowni okrętowej. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 298-299. [-]
 • Chybowski L., System energetyczno-napędowy jako podstruktura systemu dynamicznego pozycjonowania jednostki oceanotechnicznej. Materiały XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Akademia Morska, Gdynia, 2002, pp. 39-44. [ISBN 83-87875-73-2]
 • Chybowski L., Próba zastosowania wybranych testów diagnostycznych do oceny stanu technicznego systemu siłowni okrętowej. Materiały 22 MSN, Zielona Góra, Maj 2001. Tom Mechanika, pp. 230-237. [ISBN 83-85911-47-2]
 • Chybowski L., Analiza pracy systemu energetyczno-napędowego statku typu offshore z wykorzystaniem metody drzew uszkodzeń. Materiały XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2001. WTM Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001, pp. 83-88. [ISBN 83-88764-90-X]

Streszczenia artykułów 

 • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Demianowska Dolina 2006. Materiały konferencyjne - zbiór referatów pp. 16 [ISBN 83-919777-2-2] oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (678) / 2006, pp. 98-99. [ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Materiały II Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Zuberec 2005. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (666) / 2005, pp. 96-97. [ISSN 0860-6846]