Projekty - Leszek Chybowski - strona prywatna

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Leszek Chybowski
tel: +48 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@pm.szczecin.pl

 • 01.01.2021 - teraz – kierownik projektu - praca badawcza 1/S/KPBMIM/21 w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa. Temat:  Poprawa efektywności funkcjonowania systemów technicznych poprzez zmianę ich struktury i wykorzystanie nowoczesnych materiałów.

 • 09.10.2020 - teraz - wykonawca - minigrant w konkursie Inkubator Innowacyjności 4.0, konsorcjum MareMed, 1/CIAM/2020 -  Nowatorskie stanowisko pomiaru przewodności cieplnej materiałów niejednorodnych, ze szczególnym uwzględnieniem sandwiczy z aluminiowych pian kompozytowych.

 • 01.11.2020 - 02.12.2020 - wykonawca - projekt pt. Opracowaniu nowej technologii oczyszczania oraz nanoszenia i utwardzania powłok w procesie produkcyjnym wytwarzania komponentów wentylatorów. Projekt B+R realizowany przez Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska

 • 01.01.2020 - 31.12.2020 – kierownik projektu - praca badawcza 1/S/KPBMIM/20 w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa. Temat:  Poprawa efektywności funkcjonowania systemów technicznych poprzez zmianę ich struktury i wykorzystanie nowoczesnych materiałów.

 • 01.01.2019 - 31.12.2020 – kierownik projektu – Grant MNiSW nr 583/P-DUN/2019. Temat: Działalność upowszechniająca naukę - działalność wydawnicza.

 • 13.04.2018 - teraz – członek komitetu zarządzającego - akcja COST CA OC-2017-1-22010 pn. A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy. COST European Cooperation in Science and Technology. Lider: Ghent University.

 • 01.02.2018 – 31.07.2019 – kierownik B+R – projekt B+R+I pn.: Opracowanie znacząco ulepszonego systemu do monitorowania zużycia paliwa EFCM firmy ENAMOR Sp. z o.o. finansowany przez PARP w programie POIR 2.3.2 - Bony na innowacje (wniosek o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0023/17). Beneficjent ENAMOR Sp. z o.o., realizator usługi badawczo-rozwojowej: CIAM Sp. z o.o.

 • 01.08.2017 – 28.02.2018 – wykonawca – projekt B+R+I pn. Innowacyjna metoda hartowania matrycowego finansowany przez PARP w programie POIR 2.3.2 - Bony na innowacje (wniosek o dofinansowanie: POIR.02.03.02-02-0008/17). Beneficjent: przedsiębiorstwo TABO KUŹNIA, realizator usługi badawczo-rozwojowej: Akademia Morska w Szczecinie, kierownik B+R: dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM.
 • 01.01.2017 - teraz – kierownik statutowej pracy badawczej 1/S/IESO/17 w instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczeczecinie. Temat: Podwyższanie efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych w oparciu o metody systematycznego tworzenia i wdrażania innowacji z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i modyfikacji struktury obiektów.
 • 01.01.2016 - 31.12.2017 - kierownik projektu - Grant MNiSW nr 790/P-DUN/2016. Temat: Działalność upowszechniająca naukę - działalność wydawnicza.

 • 01.01.2014 - 31.12.2016 - kierownik statutowej pracy badawczej S/IESO/14 w Instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie. Temat: Metody diagnostyczne i efektywna eksploatacja złożonych systemów technicznych w aspekcie profilaktyki uszkodzeń i ochrony śœrodowiska.
 • 03'2012 - 12'2013 - główny wykonawca - Projekt Reliability Importance Models of Complex Technical Systems. Project wykonano w ramach programu CRP (Certified Reliability Professional). Opiekun: Adamantios Mettas, Vice President, Product Development, ReliaSoft Corporation
 • 15.12.2011 - 15.12.2014 - kierownik projektu - Grant NCN 2011/01/D/ST8/07827 pt. Analiza ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych na przykładzie siłowni okrętowej.
 • 04'2011-08'2012 - kierownik projektu - Zielona Energetyka - Infrastruktura B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie. Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, projekt finansowany ze środków programu RPO 1.2.2. „Infrastruktura B+R”, umowa nr UDA-RPZP.01.02.02-32-003/11-00, budżet: 2 997 777,98 PLN.
 • 01.09.2009 - 31.12.2013 - kierownik statutowej pracy badawczej 4/S/ITESO/09 w Instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie. Temat: Niezawodność i bezpieczeństwo mechanizmów okrętowych oraz efektywna eksploatacja siłowni okrętowych w aspekcie profilaktyki uszkodzeń.
 • początek 2008 - 19.03.2008 - współwykonawca - Projekt: Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko. Sektorowy Program Operacyjny OR 16-61535-OR 1600006/06. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Działanie 4.6 - Działania innowacyjne i inne. Temat: Metodyka oceny niezawodności i gotowości eksploatacyjnej układów energetycznych statków rybackich.
 • 12.04.2006 - 11.04.2007 - główny wykonawca - Grant 4 T12C 070 30 (promotorski) pt. Zastosowanie szczególnych algorytmów analitycznych do szacowania niegotowości systemów siłowni okrętowych statków wspomagających eksplorację dna morskiego.