Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
Materiały dydaktyczne dla kierunku mechatronika opracowane w projekcie Rozwój i promocja kierunków technicznych (POKL 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanie NCBiR, 2010-2014, umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-227/09-03).  
 
1. Chybowski L., Okrętowe układy napędowe - wykłady. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010.
 
2. Chybowski L., Okrętowe układy napędowe - laboratorium. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010.
 
 
3. Chybowski L., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu siłownie okrętowe. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2012.
 
4. Chybowski L., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu okrętowe układy napędowe. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2013.
 
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie