Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
01.01.2017 - teraz - kierownik statutowej pracy badawczej 1/S/IESO/17 w instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczeczecinie. Temat: Podwyższanie efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych w oparciu o metody systematycznego tworzenia i wdrażania innowacji z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i modyfikacji struktury obiektów.

01.01.2016 - teraz - kierownik projektu - Grant no 790/P-DUN /2016. Temat: Działalność upowszechniająca naukę - działalność wydawnicza.

01.01.2014 - 31.12.2016 - kierownik statutowej pracy badawczej S/IESO/14 w Instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie. Temat: Metody diagnostyczne i efektywna eksploatacja złożonych systemów technicznych w aspekcie profilaktyki uszkodzeń i ochrony śœrodowiska.

03'2012 - 12'2013 - główny wykonawca - Projekt Reliability Importance Models of Complex Technical Systems. Project wykonano w ramach programu CRP (Certified Reliability Professional). Opiekun: Adamantios Mettas, Vice President, Product Development, ReliaSoft Corporation
 
15.12.2011 - 15.12.2014 - kierownik projektu - Grant NCN 2011/01/D/ST8/07827 pt. Analiza ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych na przykładzie siłowni okrętowej.

04'2011-08'2012 - kierownik projektu - Zielona Energetyka - Infrastruktura B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie. Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, projekt finansowany ze środków programu RPO 1.2.2. „Infrastruktura B+R”, umowa nr UDA-RPZP.01.02.02-32-003/11-00, budżet: 2 997 777,98 PLN.
 
01.09.2009 - 31.12.2013 - kierownik statutowej pracy badawczej 4/S/ITESO/09 w Instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie. Temat: Niezawodność i bezpieczeństwo mechanizmów okrętowych oraz efektywna eksploatacja siłowni okrętowych w aspekcie profilaktyki uszkodzeń.
 
początek 2008 - 19.03.2008 - współwykonawca - Projekt: Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko. Sektorowy Program Operacyjny OR 16-61535-OR 1600006/06. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Działanie 4.6 - Działania innowacyjne i inne. Temat: Metodyka oceny niezawodności i gotowości eksploatacyjnej układów energetycznych statków rybackich.
 
12.04.2006 - 11.04.2007 - główny wykonawca - Grant 4 T12C 070 30 (promotorski) pt. Zastosowanie szczególnych algorytmów analitycznych do szacowania niegotowości systemów siłowni okrętowych statków wspomagających eksplorację dna morskiego.
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie