Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Ekspert

2014 - teraz - Komisja Europejska - Ekspert oceniający projekty B+R finansowane
        z programu Horizon 2020. Uczastnictwo w Consensus Panel oraz w Final Panel w Brukseli

2014 - 2016 - Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie - Ławnik

2013 - teraz - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
          Recenzent wniosków, raportów i protestów

2012 - 2013 - Komisja Europejska - Ekspert oceniający projekty B+R finansowane
         z 7-go Programu Ramowego. Uczestnictwo w Consensus Panel w Brukseli.
 

    Recenzent 

 • Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, ISSN 2194-5357
 • Archives of Civil and Mechanical Engineering, Elsevier, ISSN 1644-9665
 • Computer Applications in Engineering Education, Wiley-Blackwell, ISSN 1061-3773, eISSN 1099-0542
 • Engineering Computations, Emerald Group Publishing Ltd., ISSN 0264-4401
 • Environmental Modeling & Assessment, Springer, ISSN 1420-2026, eISSN 1573-2967
 • International Journal of Materials and Product Technology, Inderscience Publishers, ISSN 0268-1900, eISSN 1741-5209
 • Naše More, University of Dubrovnik, ISSN 0469-6255, eISSN 1848-6320
 • Polish Maritime Research, Politechnika Gdańska, ISSN 1233-2585
 • Przegląd Telekomunikacyjny, Wydawnictwo Sigma-NOT, IEEN 1230-3496, eISSN 2449-7487
 • Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, AMS, ISSN 1733-8670, eISSN 2392-0378
 • Solid State Phenomena, Trans Tech Publications Ltd., ISSN 1012-0394, eISSN 1662-9779
 • Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, ISSN: 0039-2480 
 • Thermal Science and Engineering Progress, Elsevier, ISSN 2451-9049

Członkostwo

2016 - the European TRIZ Association
   


2013 - Stowarzyszenie Top 500 Innovators

2012 - The Confederation of the Polish Nobility
2008 - International Group On Reliability
2008 - Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych


  

 
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie