Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Oprócz działalności naukowo-badawczej za szczególnie istotną uważam prowadzoną przeze mnie działalność dydaktyczną. Od 2005 roku będąc zatrudnionym jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Akademii Morskiej w Szczecinie współtworzę plany nauczania, programy dydaktyczne przedmiotów oraz programy kształcenia według Krajowych Ram Kwalifikacji, ponadto czynnie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie