Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Marek Błeszyński, Analiza uszkodzeń elementów systemów siłowni okrętowej statku m/f Polonia. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 21.01.2016.

Adam Makowski, Ocena uszkadzalności elementów systemów siłowni okrętowej statku Camelot. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 05.10.2015.

Krzysztof Błeszyński, Analiza uszkodzeń systemu parowo-wodnego na statku m/f Baltivia. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 30.09.2014.

Damian Kazienko, Ocena niezawodności i konsekwencje uszkodzeń elementów elektrowni okrętowej. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 08.04.2014.

Jacek Kierzek, Ocena przyczyn i konsekwencji uszkodzeń elementów silnika pomocniczego statku. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 17.12.2012.

Rafał Laskowski, Ocena uszkadzalności elementów systemów siłowni okrętowej ststku m/v Suprastar. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, IESO, Szczecin, 18.06.2012.

Mirosław Moczarski, Główny napęd elektryczny statków - przegląd, budowa i zastosowanie. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 19.04.2010.

Bartosz Pluta, Ocena stanu technicznego elementów grupy tłokowo-cylindrowej nowoczesnych wolnoobrotowych okrętowych silników napędu głównego. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 22.10.2009.

 
Mirosław Bruzda, Ocena obciążenia mechanicznego i cieplnego silników napędu głównego w czasie eksploatacji. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 18.06.2009.

Adam Krzemiński, Analiza możliwości pracy silników okrętowych przy wystąpieniu wybranych rodzajów niezdatności elementów i systemów obsługujących silnik. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 18.06.2009.


Łukasz Suchański, Ocena stanu technicznego wysokociśnieniowych pomp paliwowych silników Wartsila Sulzer RT-Flex w czasie eksploatacji. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 12.03.2009.

 
Grzegorz Wiśniewski, Diagnozowanie silników okrętowych na podstawie wykresów indykatorowych. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 13.01.2009.


Maciej Hanaj, Przegląd programów komputerowych przydatnych w prowadzeniu analizy niezawodnościowej systemów siłowni okrętowych. Praca magisterska. Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, ITESO, Szczecin, 13.01.2009.

Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie