Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
Teaching materials for students of mechatronics prepared under European funded grant UDA-POKL.04.01.01-00-227/09-03.  
 
1. Chybowski L., Marine propulsion systems - lectures (in Polish). Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010.
 
2. Chybowski L., Marine propulsion systems - descriptions - lab (in Polish). Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010.
 
3. Chybowski L., Diesel engines and their control systems - lab (in Polish). Maritime University of Szczecie, Szczecin 2012.
 
3. Chybowski L., Marine power plants - lab (in Polish). Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012.
 
4. Chybowski L., Marine propulsion systems - instructions - lab (in Polish). Maritime University of Szczecin, Szczecin 2013.
 
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie