Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
Chybowski L., Podsumowanie realizacji projektu wspierającego rozwój Zeszytów NaukowychAkademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (96)/2017, 16-17. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., 
Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – podręcznik tworzenia pragmatycznych innowacji. Recenzja książki pt. „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” napisanej przez zespół: prof. Sergei Ikovenko, dr Sergey Yatsunenko, Piotr Karendał, Małgorzata Przymusiała, dr Serhiy Kobyakov, Jerzy Obojski i Zakhar Vintman. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu Nr 4/(28) 2017, 13-17. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., 
Zeszyty Naukowe w bazie Web of Science Core CollectionAkademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (95)/2017, 6-7. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., Prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski - WspomnienieAkademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (95)/2017, 2-4. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” – podręcznik tworzenia pragmatycznych innowacji. Recenzja książki pt. „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” napisanej przez zespół: prof. Sergei Ikovenko, dr Sergey Yatsunenko, Piotr Karendał, Małgorzata Przymusiała, dr Serhiy Kobyakov, Jerzy Obojski i Zakhar Vintman. 
Portal Innowacji PARP, 20.09.2017.

Chybowski L., Analiza drzewa niezdatności - wprowadzenie do metodyIndustrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 2/(26) 2017, 44-47. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zeszyty Naukowe w nowych bazach czasopism. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (92)/2016, 19. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  Analiza morfologiczna. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 4/(22) 2016, 20-21. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  Wykorzystanie zasobów informacyjnych. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 2/(20) 2016, 30-32. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zeszyty Naukowe AMS, statystyka podsumowująca działalność w 2015 roku. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 1 (89)/2016, 8-9. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  FOS, czyli poszukiwania zorientowane na funkcję. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q1/(19) 2016, 44-45. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - brainstorming, czyli burza mózgów. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q4/(18) 2015, 43-45. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L.Zmiany w Zeszytach Naukowych.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (87)/2015, 11. [ISSN 1508-7786]

Idziaszczyk D., Chybowski LKaizen. Wszyscy, codziennie, wszędzie. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q3/(17) 2015, 44-47. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q2/(16) 2015, 40-44. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Design Thinking ciag dalszy czyli o wizycie w Hasso-Plattner-Institut słów kilka.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 1 (85)/2015, 16-18. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - DESIGN THINKING. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q1/(15) 2015, 52-57. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Akademia Morska w Szczecinie współorganizatorem Design Thinking Week 2014.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (84)/2014, 10-14. [ISSN 1508-7786]

 

Chybowski L., Podstawowe struktury niezawodnościowe złożonych obiektów technicznych. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q3/(13) 2014, 52-55. [ISSN 2083-9561]


Chybowski L., Sprawozdanie z pobytu z wizyty studyjnej w Laurea University of Applied Sciences, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences i Aalto University w Finlandii. Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski. Projekt Nauka dla Gospodarki. Uniwerystet Śląski, Kwiecień 2014, 61-63.

Chybowski L., Idziaszczyk D., Siła programu. Forum Akademickie, 12/2013, 47-49. [ISSN 1233-0930]

Chybowski L., Pracownicy Akademii Morskiej poznawali dobre praktyki w Finlandii. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (80)/2013, 27. [ISSN 1508-7786]
 

Chybowski L., I Polsko-Amerykański Most Innowacji w Krakowie. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (80)/2013, 23. [ISSN 1508-7786]
 

Idziaszczyk D., Chybowski L.Dolina Krzemowa oczami pracowników AM. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (79)/2013, 18-23. [ISSN 1508-7786]

Interviews and opinions

Chybowski L., Prestiż, renoma, uznanie... Uzasadnienie wyborów w Rankingu Szkół Wyższych 2017. Perspektywy, 6(164), 2017, 36-37 [ISSN 1427-3543]

Laur wieńczy sukces. Wywiad dla pani Teresy Jasiunis. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (91)/2016, 10-11. [ISSN 1508-7786]

Over and Underthinking: The Case Against Design Thinking, T500 Webinar by M. Schar & J. Sabol, 2014. (from 25:30 min)

Editorship of a publications

Prus B., O odkryciach i wynalazkachKurs na wynalazczość! Zainspiruj się i cała naprzód! (red. D. Chybowska, L. Chybowski). Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, 2017 [ISBN 978-83-64434-17-4]

Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie