Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
Monographs

Midor K., Klimecka-Tatar D., Chybowski L.Innowacje w przemyśle – wybrane aspekty. (Innovations in the industry – selected issues – book in Polish) PA NOVA S.A., Gliwice 2017 [ISBN 978-83-65265-21-0].

Chybowski L., Analiza drzewa niezdatności. Podstawy teoretyczne i zastosowania. (Fault tree analysis. Theory and applications  book in Polish) Maritime University of Szczecin, Szczecin 2017 [ISBN 978-83-64434-12-9]

Chapters in monographs

Chybowski L., Chybowska D., Polskojęzyczne piśmiennictwo dotyczące teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań a popularność tej metodologii (Ed. Ryszard Knosala) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, pp. 11-22 [ISBN 978-83-941281-2-8].

Chybowski L.
,
 Gawdzińska K., Przetakiewicz W., AHP based multi-criteria function analysis as a TRIZ tool for complex technical systems (Ed. Valeri Souchkov) Proceedings of the 13th MATRIZ TRIZfest 2017 International Conference. September 14-16, 2017. Kraków, Poland. International TRIZ Association - MATRIZ, Knoxville 2017, pp. 31-45. [ISSN 2374-2275, ISBN 978-0-692-52418-3]

Chybowski L., Gawdzińska K., On the Present State-of-the-Art of a Component Importance Analysis for Complex Technical Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 445, Springer International Publishing 2016, pp. 691-700 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-31306-1, online ISBN 978-3-319-31307-8, DOI 10.1007/978-3-319-31307-8_70].

Chybowski L., Gawdzińska K., On the Possibilities of Applying the AHP Method to a Multi-criteria Component Importance Analysis of Complex Technical Objects. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 445, Springer International Publishing 2016, pp. 701-710 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-31306-1, online ISBN 978-3-319-31307-8, DOI 10.1007/978-3-319-31307-8_71].

 
Articles in reviewed home and international magazines - Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych

Chybowski L., Bejger A., Gawdzińska K., Application of Subversion Analysis in the Search for the Causes of Cracking in a Marine Engine Injector Nozzle. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering. Vol.12, No. 4, 2018, pp. 302-308 [online ISSN 1307-6892].

Chybowska D., Chybowski L.
, Souchkov V., Is Poland an innovative country? Management Systems in Production Engineering, Vol. 26, Issue 1, pp. 35-41. 2018 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.2478/mspe-2018-0006]

Chybowski L., Gawdzińska K., A stochastic simulation-based component importance analysis for complex technical systems. Problemy Eksploatacji, Maintenance Problems, Journal of Machine Construction and Maintenance, 4/2017 (107), pp. 107-114 [ISSN 1232-9312]

Gawdzińska K., 
Chybowski L., Przetakiewicz W., Study of Thermal Properties of Cast Metal-Ceramic Composite FoamsArchives of Foundry Engineering, Vol. 17(4), 2017, pp. 47-50 [CC BY-NC-ND 4.0, ISSN 1897-3310] 

Chybowski L., Gawdzińska K., Selected issues regarding achievements in component importance analysis for complex technical systems. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 52 (124), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 137-144. [DOI 10.17402/255]

Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W., Laskowski R., Application of FMEA in the Quality Estimation of Metal Matrix Composite Castings Produced by Squeeze Infiltration. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 62 (4), pp. 2171-2182, 2017 [DOI 10.1515/amm-2017-0320] IF=0,571

Pawłowska P., Gawdzińska K., Bryll K., Pijanowski M., Chybowski L.Dobór materiału osnowy na hybrydowe materiały kompozytowe z udziłem recyklatów (Selection matrix material for hybrid composites with recycled participation). Przetwórstwo Tworzyw, Polymer Processing, nr. 5, 2017, pp. 411-416 [ISSN 1429-0472]

Chybowski L., The usage of the Miniature Dwarfs method in the improvement of passenger ship construction. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 51 (123), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, pp. 28-34. [DOI 10.17402/227]

Chybowski L., Gawdzińska K., 
Economic aspects of component importance analysis for complex marine systems. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 51 (123), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, pp. 59-65. [DOI 10.17402/231] and Chybowski L., Gawdzińska K., Economic aspects of component importance analysis for complex marine systems. Problemy Eksploatacji, Maintenance Problems, Journal of Machine Construction and Maintenance, 3/2017 (106), pp. 109-115 [ISSN 1232-9312]
 
Wiśnicki B., Milewski D., Chybowski L., Hełczyński I., The Concept of the Development of Intermodal Transport Network Illustrated by Polish Market, Naše more, 64 (1), pp. 33-37, 2017. [DOI 10.17818/NM/2017/1.6]
  
Wiśnicki B., Chybowski L., Czarnecki M., Analysis of the efficiency of port container terminals with the use of the Data Envelopment Analysis method of relative productivity evaluation. Management Systems in Production Engineering, No 1 (25), pp. 9-15. 2017 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.1515/mspe-2017-0001]

Chybowski L., Twardochleb M., Wiśnicki B., Multi-criteria Decision making in Components Importance Analysis applied to a Complex Marine System, Naše more, 63 (4), pp. 264-270, 2016. [DOI 10.17818/NM/2016/4.3]

Chybowski L., Kuźniewski B., Utilising water wave energy – technology profile. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 47 (118), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, pp. 183-186. [DOI 10.17402/167]

Chybowski L., Gawdzińska K., Wiśnicki B., Qualitative Importance Measures Of Systems Components – A New Approach And Its Applications. Management Systems in Production Engineering, No 4 (24), pp. 237-246. 2016 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.12914/MSPE-04-04-2016]
 
Gawdzińska K., Chybowski L., Bejger A., Krile S., Determination of technological parameters of saturated composites based on sic by means of a model liquid,  Metalurgija, Vol. 55 No. 4 November 2016, pp. 659-662, 2016 [ISSN 0543-5846, e-ISSN 1334-2576]

Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W., Proper matrix-reinforcement bonding in cast metal matrix composites as a factor of their good quality,  Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(3), pp. 553-563, 2016 [ISSN 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2015.11.004] IF=2.194
 
Articles in conference proceedings


Krile S., Krile-Cvitanović M., Chybowski L.Optimal water supply related to water production capabilities on board. 7th International Conference on Maritime Transport. Barcelona 2016, Vol VII, pp. 290-299.

Abstracts of articles

Chybowska D., Chybowski L., Is Poland an innovative country?. TRIZ Future Conference 2016 - Systematic innovation and creativity, Wrocław, Poland, 24th-27th October 2016, s. 70. 

Chybowska D., Chybowski L., R&D in Poland - is the country close to a knowledge-driven economy?. TRIZ Future Conference 2016 - Systematic innovation and creativity, Wrocław, Poland, 24th-27th October 2016, s. 88. 

Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie