Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
Chybowski L., Podsumowanie realizacji projektu wspierającego rozwój Zeszytów NaukowychAkademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (96)/2017, 16-17. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., 
Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – podręcznik tworzenia pragmatycznych innowacji. Recenzja książki pt. „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” napisanej przez zespół: prof. Sergei Ikovenko, dr Sergey Yatsunenko, Piotr Karendał, Małgorzata Przymusiała, dr Serhiy Kobyakov, Jerzy Obojski i Zakhar Vintman. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu Nr 4/(28) 2017, 13-17. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zeszyty Naukowe w bazie Web of Science Core CollectionAkademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (95)/2017, 6-7. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., Prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski - WspomnienieAkademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (95)/2017, 2-4. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L., „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” – podręcznik tworzenia pragmatycznych innowacji. Recenzja książki pt. „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” napisanej przez zespół: prof. Sergei Ikovenko, dr Sergey Yatsunenko, Piotr Karendał, Małgorzata Przymusiała, dr Serhiy Kobyakov, Jerzy Obojski i Zakhar Vintman. 
Portal Innowacji PARP, 20.09.2017.

Chybowski L., 
Analiza drzewa niezdatności - wprowadzenie do metodyIndustrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 2/(26) 2017, 44-47. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zeszyty Naukowe w nowych bazach czasopism. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (92)/2016, 19. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  Analiza morfologiczna. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 4/(22) 2016, 20-21. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  Wykorzystanie zasobów informacyjnych. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr 2/(20) 2016, 30-32. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zeszyty Naukowe AMS, statystyka podsumowująca działalność w 2015 roku. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 1 (89)/2016, 8-9. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Chybowska D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych -  FOS, czyli poszukiwania zorientowane na funkcję. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q1/(19) 2016, 44-45. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - brainstorming, czyli burza mózgów. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q4/(18) 2015, 43-45. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Zmiany w Zeszytach Naukowych.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (87)/2015, 11. [ISSN 1508-7786]

Idziaszczyk D., Chybowski L. Kaizen. Wszyscy, codziennie, wszędzie. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q3/(17) 2015, 44-47. [ISSN 2083-9561]
 
Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q2/(16) 2015, 40-44. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Design Thinking ciag dalszy czyli o wizycie w Hasso-Plattner-Institut słów kilka.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 1 (85)/2015, 16-18. [ISSN 1508-7786]

Chybowski L. Idziaszczyk D., Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - DESIGN THINKING. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q1/(15) 2015, 52-57. [ISSN 2083-9561]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Akademia Morska w Szczecinie współorganizatorem Design Thinking Week 2014.  Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (84)/2014, 10-14. [ISSN 1508-7786]

 

Chybowski L., Podstawowe struktury niezawodnościowe złożonych obiektów technicznych. Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu, Nr Q3/(13) 2014, 52-55. [ISSN 2083-9561]


Chybowski L., Sprawozdanie z pobytu z wizyty studyjnej w Laurea University of Applied Sciences, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences i Aalto University w Finlandii. Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski. Projekt Nauka dla Gospodarki. Uniwerystet Śląski, Kwiecień 2014, 61-63.

Chybowski L., Idziaszczyk D., Siła programu. Forum Akademickie, 12/2013, 47-49. [ISSN 1233-0930]

Chybowski L., Pracownicy Akademii Morskiej poznawali dobre praktyki w Finlandii. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (80)/2013, 27. [ISSN 1508-7786]


Chybowski L., I Polsko-Amerykański Most Innowacji w Krakowie. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 4 (80)/2013, 23. [ISSN 1508-7786]
 

Idziaszczyk D., Chybowski L.Dolina Krzemowa oczami pracowników AM. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (79)/2013, 18-23. [ISSN 1508-7786]

Wywiady i opinie

Chybowski L., Prestiż, renoma, uznanie... Uzasadnienie wyborów w Rankingu Szkół Wyższych 2017. Perspektywy, 6(164), 2017, 36-37 [ISSN 1427-3543]

Laur wieńczy sukces. Wywiad dla pani Teresy Jasiunis. Akademickie Aktualności Morskie, Nr 3 (91)/2016, 10-11. [ISSN 1508-7786]

Over and Underthinking: The Case Against Design Thinking, Webinarium Top 500 Innovators prowadzone przez M. Schara i J. Sabola, 2014. (od 25:30 min)

Redakcja publikacji 

Prus B., O odkryciach i wynalazkachKurs na wynalazczość! Zainspiruj się i cała naprzód! (red. D. Chybowska, L. Chybowski). Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, 2017 [ISBN 978-83-64434-17-4]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 52 (124), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5-6. [DOI 10.17402/239]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 51 (123), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5-6. [DOI 10.17402/224]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 50 (122), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5. [DOI 10.17402/210]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 49 (121), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5. [DOI 10.17402/194]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 48 (120), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 5. [DOI 10.17402/168]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 47 (119), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 5. [DOI 10.17402/141]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 46 (118), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 5. [DOI 10.17402/109]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 45 (117), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 5. [DOI 10.17402/078]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 44 (116), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 5. [DOI 10.17402/048]

Chybowski L., Montewka J., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 43 (115), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 5. [DOI 10.17402/032]

Chybowski L., Montewka J., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 42 (114), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 5. [DOI 10.17402/013]

Chybowski L., Editorial preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 41 (113), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 5. [DOI 10.17402/000]

Chybowski L., Preface. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 40 (112), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 5.
Monografie

Midor K., Klimecka-Tatar D., Chybowski L.Innowacje w przemyśle – wybrane aspektyPA NOVA S.A., Gliwice 2017 [ISBN 978-83-65265-21-0].

Chybowski L., Analiza drzewa niezdatności. Podstawy teoretyczne i zastosowania. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017 [ISBN 978-83-64434-12-9]

Rozdziały w monografiach

Chybowski L., Chybowska D., Polskojęzyczne piśmiennictwo dotyczące teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań a popularność tej metodologii (red. Ryszard Knosala) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 11-22 [ISBN 978-83-941281-2-8].
 
Chybowski L., Gawdzińska K., Przetakiewicz W. (2017) AHP based multi-criteria function analysis as a TRIZ tool for complex technical systems (red. Valeri Souchkov) Proceedings of the 13th MATRIZ TRIZfest 2017 International Conference. September 14-16, 2017. Kraków, Poland. International TRIZ Association - MATRIZ, Knoxville 2017, s. 31-45. [ISSN 2374-2275, ISBN 978-0-692-52418-3]

Chybowski L.
, Gawdzińska K., 
On the Present State-of-the-Art of a Component Importance Analysis for Complex Technical Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 445, Springer International Publishing 2016, s. 691-700 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-31306-1, online ISBN 978-3-319-31307-8, DOI 10.1007/978-3-319-31307-8_70].
 
Chybowski L., Gawdzińska K., On the Possibilities of Applying the AHP Method to a Multi-criteria Component Importance Analysis of Complex Technical Objects. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 445, Springer International Publishing 2016, s. 701-710 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-31306-1, online ISBN 978-3-319-31307-8, DOI 10.1007/978-3-319-31307-8_71].


Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych

Chybowski L., Bejger A., Gawdzińska K., Application of Subversion Analysis in the Search for the Causes of Cracking in a Marine Engine Injector NozzleWorld Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering. Vol.12, No. 4, 2018, s. 302-308 [online ISSN 1307-6892].

Chybowska D., Chybowski L.
, Souchkov V., Is Poland an innovative country? Management Systems in Production Engineering, Vol. 26, Issue 1, pp. 35-41. 2018 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.2478/mspe-2018-0006]

Chybowski L., Gawdzińska K., A stochastic simulation-based component importance analysis for complex technical systems. Problemy Eksploatacji, Maintenance Problems, Journal of Machine Construction and Maintenance, 4/2017 (107), pp. 107-114 [ISSN 1232-9312]

Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W., Study of Thermal Properties of Cast Metal-Ceramic Composite FoamsArchives of Foundry Engineering, Vol. 17(4), 2017, s. 47-50 [CC BY-NC-ND 4.0, ISSN 1897-3310] 

Chybowski L., Gawdzińska K., Selected issues regarding achievements in component importance analysis for complex technical systems
. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 52 (124), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 137-144. [DOI 10.17402/255]

Gawdzińska K., 
Chybowski L., Przetakiewicz W., Laskowski R., Application of FMEA in the Quality Estimation of Metal Matrix Composite Castings Produced by Squeeze InfiltrationArchives of Metallurgy and Materials, vol. 62 (4), s. 2171-2182, 2017 [DOI 10.1515/amm-2017-0320] IF=0,571


Pawłowska P., Gawdzińska K., Bryll K., Pijanowski M., Chybowski L.Dobór materiału osnowy na hybrydowe materiały kompozytowe z udziłem recyklatów (Selection matrix material for hybrid composites with recycled participation). Przetwórstwo Tworzyw, Polymer Processing, nr. 5, 2017, s. 411-416 [ISSN 1429-0472]

Chybowski L., 
The usage of the Miniature Dwarfs method in the improvement of passenger ship construction. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 51 (123), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 28-34. [DOI 10.17402/227]

Chybowski L., Gawdzińska K., Economic aspects of component importance analysis for complex marine systems. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 51 (123), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 59-65. [DOI 10.17402/231] and Chybowski L., Gawdzińska K., Economic aspects of component importance analysis for complex marine systems. Problemy Eksploatacji, Maintenance Problems, Journal of Machine Construction and Maintenance, 3/2017 (106), s. 109-115 [ISSN 1232-9312]

Wiśnicki B., Milewski D., 
Chybowski L., Hełczyński I., The Concept of the Development of Intermodal Transport Network Illustrated by Polish Market, Naše more, 64 (1), pp. 33-37, 2017. [DOI 10.17818/NM/2017/1.6]
  
Wiśnicki B., Chybowski L., Czarnecki M., Analysis of the efficiency of port container terminals with the use of the Data Envelopment Analysis method of relative productivity evaluationManagement Systems in Production Engineering, No 1 (25), s. 9-15. 2017 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.1515/mspe-2017-0001]

Chybowski L., Twardochleb M., Wiśnicki B., Multi-criteria Decision making in Components Importance Analysis applied to a Complex Marine System, Naše more, 63 (4), s. 264-270, 2016. [DOI 10.17818/NM/2016/4.3]

Chybowski L., Kuźniewski B., Utilising water wave energy – technology profile. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 47 (118), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 183-186. [DOI 10.17402/167]

Chybowski L., Gawdzińska K., Wiśnicki B., Qualitative Importance Measures Of Systems Components – A New Approach And Its Applications. Management Systems in Production Engineering, No 4 (24), s. 237-246. 2016 [ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781, DOI: 10.12914/MSPE-04-04-2016]
 
Gawdzińska K., Chybowski L., Bejger A., Krile S., Determination of technological parameters of saturated composites based on sic by means of a model liquid,  Metalurgija, Vol. 55 No. 4 November 2016, s. 659-662, 2016 [ISSN 0543-5846, e-ISSN 1334-2576]
 
Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W., Proper matrix-reinforcement bonding in cast metal matrix composites as a factor of their good quality,  Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(3), s. 553-563, 2016 [ISSN 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2015.11.004] IF=2,194
 
Referaty w materiałach konferencyjnych


Krile S., Krile-Cvitanović M., Chybowski L.Optimal water supply related to water production capabilities on board. 7th International Conference on Maritime Transport. Barcelona 2016, Vol VII, s. 290-299.

Streszczenia artykułów

Chybowska D., Chybowski L., Is Poland an innovative country?. TRIZ Future Conference 2016 - Systematic innovation and creativity, Wrocław, Poland, 24th-27th October 2016, s. 70. 

Chybowska D., Chybowski L., R&D in Poland - is the country close to a knowledge-driven economy?. TRIZ Future Conference 2016 - Systematic innovation and creativity, Wrocław, Poland, 24th-27th October 2016, s. 88. 

 

Monografie

Chybowski L., Ważność elementów w strukturze złożonych systemów technicznych. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom 2014 [ISBN 978-83-7789-309-8]

Rozdziały w monografiach
 
Chybowski L., Idziaszczyk D., O antropocentrycznym i technocentrycznym podejściu w procesie tworzenia innowacjiSystemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (red. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2015, s. 51-63

Chybowski L., Wiśnicki B., Wybrane aspekty nauczania zasad eksploatacji okrętowych układów napędowych z prądnicami wałowymiSystemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (red. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2015, s. 64-76

Wiśnicki B., Chybowski L., Pietrzyk B., Systemy informatyczne wspomagające pracę portowych terminali kontenerowychSystemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych z. 2(11) (red. J. Brodny, Ł. Dziemba). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2015, s. 227-238
 
Laskowski R., Chybowski L., Gawdzińska K., An engine room simulator as a tool for environmental education of marine engineers. New Contributions in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 354, Springer International Publishing 2015, s. 311-322 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-16527-1, online ISBN 978-3-319-16528-8, DOI 10.1007/978-3-319-16528-8_29]


Chybowski L., Żółkiewski S., Basic reliability structures of complex technical systems. New Contributions in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 354, Springer International Publishing 2015, s. 333-342 [ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-16527-1, online ISBN 978-3-319-16528-8, DOI 10.1007/978-3-319-16528-8_31]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Czy design thinking jest przydatny w kształceniu inżynierów? Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych (red. E. Milewska, I. Żabińska). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2014, s. 43-55 [ISBN 978-83-940150-0-8]

Wiśnicki B., Chybowski L., Krukowski D., Analiza efektywności eksploatacyjnej taboru pasażerskiego. Systemy Wspomagania w Inzynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych (red. E. Milewska, I. Żabińska). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2014, s. 252-264 [ISBN 978-83-940150-0-8]

Chybowski L., Idziaszczyk D., Wiśnicki B., A Comparative Components Importance analysis of A Complex Technical System with The Use of Different Importance Measures. Systems Supporting Production engineering. Review of Problems and Solutions (ed. J. Kaźmierczak). Monografia, P.A. NOVA, Gliwice 2014, s. 23-33 [ISBN 978-83-937845-9-2]

Chybowski L., Idziaszczyk D. et al., 2014, Co to znaczy byc innowacyjnym naukowcem? Innowatyka - nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menadżerówi urzędników (red. M. Jasieński). Centrum Innowatyki Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz s. 51-64 [ISBN 978-83-62550-94-4]

Chybowski L., Matuszak Z., Ocena zastosawania algorytmów do szacowania niegotowości obiektów oceanotechnicznych. Innovacii v naukie i obrazovanii (ed. A. Ivanov). KGTU, Kaliningrad 2008, Vol. 2, s. 149-151 [ISBN 978-5-94826-217-8]

Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., 2008, Zastosowanie metody grafów wiązań do modelowania pracy zespołu prądotwórczego w siłowni okrętowej. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad, s. 187-195 [ISBN 978-5-94826-226-0]

Chybowski L., Matuszak Z., Opis struktury systemów energetyczno-napędowych i technologicznych jednostek rybackich z wykorzystaniem wektora zdarzeń zewnętrznych. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad 2008, s. 196-203 [ISBN 978-5-94826-226-0]

Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Porównanie przebiegów wybranych miar nezawodnościowych na przykładzie systemów zasilania paliwem dwóch statków serii B-584. Balttiechmasz - 2008, KGTU, Kaliningrad 2008, s. 204-211 [ISBN 978-5-94826-226-0] 

Chybowski L., Matuszak Z., Examples of Distribution Compositions of Technical Object and System Up-States. Risk, Quality and Reliability (ed. Radim Briš). VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2007. s. 83-88 [ISBN 978-80-248-1575-6]

Chybowski L., Matuszak Z., Pełka P., 2007, Components redundancy in power and propulsion systems installed onboard platform supply vessels. Risk, Quality and Reliability (ed. Radim Briš). VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2007. s. 89-93 [ISBN 978-80-248-1575-6]


Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych

Chybowski L., Gawdzińska K., Ślesicki O., Patejuk K., Nowosad G., An engine room simulator as an educational tool for marine engineers relating to explosion and fire prevention of marine diesel engines. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 43(115), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2015, pp. 15-21. [ISSN 1733-8670, DOI 10.17402/034]

 
Chybowski L., Kuźniewski B., An overwiew of methods for wave energy conversion. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, no 41(113), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2015, pp. 17-23 [ISSN 1733-8670, DOI: 10.17402/002]
 
Chybowski L., Laskowski R., Gawdzińska K., An overview of systems supplying water into the combustion chamber of diesel engines to decrease the amount of nitrogen oxides in exhaust gas. Journal of Marine Science and Technology, Vol. 20, No. 3, Springer Japan 2015, pp. 393-405 [ISSN 0948-4280, DOI: 10.1007/s00773-015-0303-8] IF=0,805

 

Chybowski L., Safety criterion in assessing the importance of an element in the complex technological system reliability structure. Management Systems in Production Engineering Vol. 1(5), 2012, pp. 10-13 [ISSN 2083-5280]
 
Chybowski L., The problems of modeling the reliability structure of the complex technical system on the basis of a steam-water system of the engine room. Management Systems in Production Engineering Vol. 2(6), 2012, pp. 12-17 [ISSN 2083-5280]

Chybowski L., Qualitative and Quantitative Multi-Criteria Models of the Importance of the Components in Reliability structure of a Complex Technical system. Journal of KONBIN Vol. 4(24), 2012, pp. 33-48 [ISSN 1895-8281] [DOI: 10.2478/jok-2013-0051]

 

Chybowski L., Tendencje rozwojowe w ocenie ważności elementów i grup elementów w strukturze niezawodnościowej systemów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 45, Bydgoszcz 2011, pp. 77-86. [ISSN 1732-324X]
 
Chybowski L., Jakościowo-ilościowa analiza ważności elementów w strukturze niezawodnościowej systemów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 45, Bydgoszcz 2011, pp. 67-76. [ISSN 1732-324X]
 
Chybowski L., A Note On Modifications To The Methodology For Components In The Complex Technical Systems Reliability Structure Importance Evaluation. Journal of Polish CIMAC Vol. 6 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2011, pp. 59-64 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9]
 
Chybowski L., A New Aproach To Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems. Journal of Polish CIMAC Vol. 6 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2011, pp. 65-72 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9]

 

Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [PL ISSN 0860-6846]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements. Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]

 

Chybowski L., Assessment of Reliability and Availability of Fishing Vessels Power, Propulsion and Technological Plants Based on Fault Tree Analysis. Polish Journal of Environmental Studies, 2009, Vol. 18, No. 2A, pp. 39-44. [ISSN 1230-1485]
 
Chybowski L., Application of External Events Vectors for Defining Reliability Structure of Fishing Vessels Power, Propulsion and Technological Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2009, Vol. 18, No. 2A, pp. 45-50. [ISSN 1230-1485]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]

 

Chybowski L., Grzebieniak R., Przegląd stanowisk do testowania mechanicznych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych i trakcyjnych silników spalinowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 18 (90), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2009, pp. 20-23. [ISSN 1733-8670]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Remarks on human reliability with reference to marine power plant operation. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 19 (91), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2009, pp. 16-23. [ISSN 1733-8670]
 
Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. płyta CD z materiałami konferencyjnymi oraz Problemy Eksploatacji 2/2008 (69). Radom 2008, pp. 159-166. [ISSN 1232-9312]
 
Chybowski L., Assessment Of Marine Engines Torque Load Without Using of The Torquemeter. Journal of Polish CIMAC Vol. 3 No. 1, Energetic Aspects, Gdańsk 2008, pp. 60-68 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9] 

Chybowski L., Matuszak Z. Stany pracy systemu energetyczno-napędowego i technologicznego jednostek rybackich. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2008, pp. 38-44. [ISBN 978-5-94826-208-6]

 

Chybowski L., Matuszak Z., Marine Auxuliary Diesel Engine Turbocharger Damage (Explosion) Cause Analysis. Journal of Polish CIMAC - proceedings of conference Explo-Diesel & Gas Turbine'07. Gdańsk 2007, pp. 100-105. [ISSN 1231-3998] and Journal of Polish CIMAC Vol. 2 No. 2, Diagnosis, Reliability and Safety, Gdańsk 2007, pp. 33-40 [ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9] and Journal of Polish CIMAC Vol. 2, CD-ROM, Gdańsk 2007. [ISSN 1898-5211] 
 
Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Structural Redundancy in an Offshore Vessel Dynamic Positioning System. Problemy Eksploatacji 3/2007 (66). Radom 2007, pp. 41-49. [ISSN 1232-9312]
 
Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, Kouty nad Desnou 2007. Wydanie na CD-ROM. [ISSN 1210-311X]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis of The Technical Condition of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, Kouty nad Desnou 2007. Wydanie na CD-ROM. [ISSN 1210-311X]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Charakterystyka jednostek ratowniczych typu SAR-1500. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 168 K/1. Gdynia 2007, pp. 19-30. [ISSN 0860-889X]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu SAR-1500. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 168 K/1. Gdynia 2007, pp. 31-44. [ISSN 0860-889X]

Referaty w materiałach konferencyjnych


Chybowski L., Example of Comprehensive Qualitative-Quantitative Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems on a Marine Propulsion Plant. IARS 2012, Symposium Proceedings, Reliasoft Corporation, Warszawa 2012, book session 7/track 2 + CD ROM. 


Chybowski L., Ocena niezawodności i gotowości systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich oparta na analizie drzewa niezdatności. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008, pp. 50-59. [-]
 
Chybowski L., Zastosowanie wektora zdarzeń zewnętrznych do opisu struktury niezawodnościowej systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008, pp. 60-68. [-]


Chybowski L., Matuszak Z., Stimuli Accumulation and Damage Causes Overlaping. Innovacii v naukie i obrazovanii 2007. KGTU, Kaliningrad 2007, pp. 34-37. [ISBN 5-94826-176-X]

 
Inne artykuły / materiały
 
Banasiak R., Barski R., Chybowski L., Dziurska M., Janiszewska D., Rogut A., Tomaka M., Żółkiewski S., Optymalny punkt widzenia na wolność akademicką – ograniczenia, bariery – efektywne sposoby prowadzenia działań B+R. Top 500 Innovators term project report in the movie form. Stanford 2013.

Podszkolą się w USA. Kurier Szczeciński 26.03.2013, s. 17. Info o stażystach.
 
Akademia Morska w Szczecinie jedzie do USA. Obserwator Morski Nr 4/2013, s. 35-36. Sylwetka stażysty.

 

Chybowski L., Frezarka kosmetyczna - którą wybrać? [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012]. 
Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 
Chybowski L., Dobór frezów i parametrów obróbki [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012].
Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl

Chybowski L., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych [online]. Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji [dostęp 23 lutego 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.smp.am.szczecin.pl
 
Streszczenia artykułów 
 
Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010, pp. 54-55. [PL ISSN 0860-6846]

Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. Explo-Ship 2008 Conference Proceedings Abstracts. Kołobrzeg - Bornholm, p. 34. [-] 
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, pp. 63-64. [ISSN 0860-6846] 
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, p. 64. [ISSN 0860-6846]
 
Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 16. [ISSN 1210-311X]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis Of The Technical Condition Of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 23. [ISSN 1210-311X]
 
Pełka P., Chybowski L.Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007, pp. 87-88. [ISSN 0860-6846]
 
Materiały nieopublikowane
 
Chybowski L., Prezentacja wybranych jakościowych miar ważności w metodzie drzew uszkodzeń pod kątem możliwości ich zastosowania dla systemów siłowni okrętowych. Nieopublikowane. Wersja z dn. 13.01.2004.

  

Chybowski L., Miary ważności zdarzeń. Przeglądowe zestawienie podstawowych definicji wybranych niezawodnościowych miar ważności. Materiał został przygotowany jako część badań (wersja z dn. 27.10.2002) i nie został opublikowany. Elementy tego materiału przedstawione zostały w zmienionej formie w: Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]; Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]
Rozdziały w monografiach

Chybowski L., Nicewicz G., Rezerwowanie w systemach dynamicznego pozycjonowania statków wspierających eksplorację dna morskiego. Zastosowania Teorii Systemów. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Monografie nr 3. WIMiR AGH Kraków 2005, pp. 61-71. [ISBN 83-89772-35-3]
 
Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych
 
Chybowski L., Matuszak Z., Selected Measures and Models of the Safety of Offshore Vessel Marine Power Plants. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 18-26. [ISSN 1230-1485]
 
Chybowski L., Matuszak Z., A Particular Model of Redundancy Useful in the Assessment of Operational Reliability and Safety of a Dynamic Positioning System of an Offshore Vessel. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, Vol. 15, No. 4B, pp. 27-34. [ISSN 1230-1485]

Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane modele rezerwowania w elektrowniach statków z napędem spalinowo-elektrycznym. Systems, 2006, Vol. 11, SI 1/1, pp. 207-214. [ISSN 14276-257]

Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) / 2006. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Probabilistic Analysis of Marine Binary Technical Systems Represented by Boolean Models. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 10 (82), Akademia Morska, Szczecin 2006, pp. 161-172. [ISSN 1733-8670]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane sposoby określania liczności próby. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 10 (82), Akademia Morska, Szczecin 2006, pp. 173-182. [ISSN 1733-8670]
 
Chybowski L., Azimuth Thruster Hydraulic Instalations Reliability Model. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 231-238. [ISBN 5-94826-151-4] and Zeszyty BAME, KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 103-109 [ISBN 5-94826-179-4]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności. Balttiechmasz 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 277-289. [ISBN 5-94826-151-4]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Studziński K., Zastosowanie analizy drzewa niezdatności do oceny pracy wybranych systemów siłowni okrętowej promu pasażersko-samochodowego. Balttiechmasz - 2006, BAME, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2006, pp. 329-342. [ISBN 5-94826-151-4]
 
Chybowski L., Grzebieniak R. Aplikacje analizy drzewa niezdatnosci do oceny bezpieczeństwa i niezawodności systemów okrętowych na tle innych gałęzi przemysłu. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 51-59. [ISBN 5-94826-161-1]
 
Chybowski L., Matuszak Z. Wykorzystanie metodyki przekrojów i ścieżek minimalnych dla szacowania niezawodności systemów siłowni obiektów oceanotechnicznych. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 60-71. [ISBN 5-94826-161-1]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Uwagi o możliwości wykonania zadania przez operatora systemu technicznego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 72-78. [ISBN 5-94826-161-1]
 
Grzebieniak R., Chybowski L.Wykorzystanie testów diagnostycznych zbudowanych metodą macierzy booleowskich do oceny stanu technicznego systemu smarowania silnika głównego. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 79-85. [ISBN 5-94826-161-1]
 
Grzebieniak R., Chybowski L., Opis wybranego systemu siłowni okrętowej grafami wiązań. Zeszyty Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2006, pp. 86-90. [ISBN 5-94826-161-1]

Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (666) / 2005. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 0860-6846]
 
Grzebieniak R., Chybowski L.Testy diagnostyczne, grafy wiązań i równania stanu jako narzędzia oceny stanu technicznego urządzeń. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 5 (77), Akademia Morska, Szczecin 2005, pp. 247-255. [ISSN 1733-8670] 
 
Chybowski L., Usefulness Of Selected Analytical Algorithms For Calculation Of Unavailability Of Marine Power Plant Auxiliary Systems. Niezawodność i Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2005, pp. 17-22. [ISBN 5-94826-101.8]
 
Chybowski L., Grzebieniak R., Oszacowanie niegotowości systemu chłodzenia wodą morską elektrowni głównych statku pozycjonowanego dynamicznie z wykorzystaniem szczególnych algorytmów. Zeszyty Naukowe 162K/2. AMW Gdynia 2005, pp. 38-48. [ISSN 0860-889X]
 
Chybowski L., Matuszak Z., Simulation Of Unavailability Of The Offshore Unit's Power Plant System With Use Of Selected Algorithms. Problems of Applied Mechanics. International Scientific Journal no 2 (15)/2004. IFToMM of Georgia. Tbilisi 2004, pp. 33-47. [ISSN 1512-0740] 
 
Chybowski L., Matuszak Z., Podstawy analizy jakościowej i ilościowej metody drzewa niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 1 (73), Akademia Morska, Szczecin 2004, pp. 129-144. [ISSN 0209-2069] 
 
Chybowski L., Matuszak Z., Symulacja niegotowości systemu siłowni okrętowej oparta na drzewie niezdatności. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,, nr 1 (73), Akademia Morska, Szczecin 2004, pp. 145-159. [ISSN 0209-2069]
 
Chybowski L., Przydatność wybranych analitycznych algorytmów obliczeniowych niegotowości systemów siłowni okrętowych w metodzie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 201-206. [ISBN 5-94826-056-9]
 
Chybowski L., Przykład modelu logicznego wybranej struktury systemu siłowni okrętowej w analizie drzew uszkodzeń. Efektywność Systemów Technicznych. KGTU, Kaliningrad 2004, pp. 207-210. [ISBN 5-94826-056-9]
 
Chybowski L., Wybrane zagadnienia modelowania redundantnych zespołów pompowych instalacji okrętowych przy użyciu metody drzewa uszkodzeń (FTA). Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2002, pp. 102-105. [ISBN 5-94826-015-1]
 
Chybowski L., Wykorzystanie przekrojów minimalnych do analizy pracy instalacji okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp. 172-177. [-]
 
Chybowski L., Zastosowanie drzewa uszkodzeń do wybranego systemu siłowni okrętowej. Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych. KGTU, Kaliningrad 2001, pp.178-183. [-]
 
Referaty w materiałach konferencyjnych
 
Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]

Chybowski L. , Matuszak Z., Estimation Of Unavailability Of Main Power Plants Fuel Supply System Installed Onboard Seabed Exploring Offshore Vessel. Journal of Explo-Diesel & Gas Turbine 05, IV International Scientifically-Technical Conference. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005 pp. 65-71. [ISBN 83-914776-6-5]
 
Chybowski L., Szacowanie niegotowości systemu siłowni okrętowej metodą drzewa uszkodzeń. Balttiechmasz - 2004, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2004, pp. 124-127. [ISBN 5-94826-054-2]
 
Chybowski L., Szacowanie niegotowości wybranych systemów siłowni okrętowej obiektów pływających specjalnego przeznaczenia. Materiały XXV Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2004. WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, pp. 5-18. [ISBN 83-914776-2-2]
 
Chybowski L., Auxiliary Installations' Fault Tree Model For Operation Analysis Of Vessel's Power Plant Unit. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 299-301. [-]
 
Chybowski L., Wykorzystanie bramki k-z-n w analizie pracy siłowni okrętowej. Balttiechmasz - 2002, KGTU, Kaliningrad, Czerwiec 2002, pp. 298-299. [-]
 
Chybowski L., System energetyczno-napędowy jako podstruktura systemu dynamicznego pozycjonowania jednostki oceanotechnicznej. Materiały XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Akademia Morska, Gdynia, 2002, pp. 39-44. [ISBN 83-87875-73-2]
Chybowski L., Próba zastosowania wybranych testów diagnostycznych do oceny stanu technicznego systemu siłowni okrętowej. Materiały 22 MSN, Zielona Góra, Maj 2001. Tom Mechanika, pp. 230-237. [ISBN 83-85911-47-2]
 
Chybowski L., Analiza pracy systemu energetyczno-napędowego statku typu offshore z wykorzystaniem metody drzew uszkodzeń. Materiały XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2001. WTM Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001, pp. 83-88. [ISBN 83-88764-90-X]
 
Streszczenia artykułów 

Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Demianowska Dolina 2006. Materiały konferencyjne - zbiór referatów pp. 16 [ISBN 83-919777-2-2] oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (678) / 2006, pp. 98-99. [ISSN 0860-6846]

Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Materiały II Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Zuberec 2005. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (666) / 2005, pp. 96-97. [ISSN 0860-6846]
  
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie