Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl
W 1994 roku rozpocząłem dzienne jednolite pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. Podczas praktyk morskich w trakcie trwania studiów zainteresowałem się zagadnieniami podwyższania niezawodności i bezpieczności maszyn i urządzeń. Po ukończeniu studiów rozpocząłem służbę na morzu pracując w dziale maszynowym na morskich statkach transportowych i oceanotechnicznych. W tym czasie chcąc kontynuować karierę badawczą prowadziłem obserwację pracy systemów siłowni okrętowej podczas eksploatacji, w tym rejestrowałem i dokumentowałem uszkodzenia elementów oraz opisywałem okoliczności w jakich powstały te uszkodzenia. Moje zainteresowania naukowe związane są z oceną i podwyższaniem niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych, oceną stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz procesami ich efektywnej eksploatacji w aspekcie profilaktyki uszkodzeń i ochrony środowiska naturalnego.
 
Copyright © 2015 Leszek Chybowski - Akademia Morska w Szczecinie